ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΛΑ­ΝΟ­ΔΙΟΝ

Λο­γο­τε­χνι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κό

Ἔκ­δο­ση-δι­εύ­θυν­ση: Γιά­ννης Πα­τί­λης

Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ

τηλ./φὰξ 210-2284403, κν. 6942-083122

e-m­a­il: planodion@otenet.gr

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: