Γι­ῶρ­γος Λυ­κο­τρα­φί­της: Ἡ Τε­λευ­ταί­α Νύ­χταΓι­ῶρ­γος Λυ­κο­τρα­φί­της


Ἡ Τε­λευ­ταί­α Νύ­χτα


ΠΑΡΧΟΥΝ νύ­χτες ἀ­τε­λεί­ω­τες, κα­τὰ τὶς ὁ­ποῖ­ες δὲν συμ­βαί­νει ἀ­πο­λύ­τως τί­πο­τα, καὶ ἄλ­λες, ὅ­ταν τὰ πάν­τα μπο­ροῦν νὰ συμ­βοῦν.»

       Αὐ­τὸ μό­νο πρό­λα­βε κι ἔ­γρα­ψε στὸ ἡ­με­ρο­λό­γιό της ἡ Μό­να πρὶν ἕ­να ξαφ­νι­κό, ἀ­δι­ό­ρα­το φῶς, ποὺ ἐρ­χό­ταν ἀπ΄ἔ­ξω καὶ ὁ­λο­έ­να δυ­νά­μω­νε, ἀρ­χί­σει νὰ τυ­λί­γει τὰ βι­βλί­α καὶ τοὺς πί­να­κές της —τὰ «πα­ρά­θυ­ρά» της, ὅ­πως ἔ­λε­γε πάν­τα— στὸ πα­ρα­φορ­τω­μέ­νο ὑ­πνο­δω­μά­τιο.

       — Ὤ, ὄ­χι… ὄ­χι ἀ­κό­μα, ψέλ­λι­σε ἡ Μό­να.

       Τό­τε μό­νο ἀ­κού­στη­κε σο­βα­ρὴ ἡ Φω­νή:

       — Ἂν δὲν θέ­λεις ἀ­κό­μα, μὴν δι­α­μαρ­τύ­ρε­σαι γιὰ τὶς ἀ­τέ­λει­ω­τες νύ­χτες.Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Γι­ῶρ­γος Λυ­κο­τρα­φί­τη­ς (Πύ­λος,1964). Σπού­δα­σε στὴ Νο­μι­κὴ Ἀ­θη­νῶν καὶ Κα­νο­νι­κὸ Δί­και­ο στὸ Πον­τι­φι­κὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Σα­λα­μάν­κα. Ἐρ­γά­ζε­ται στὸ Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει κυ­ρί­ως πε­ζο­γρα­φί­α ἀ­πὸ τὴν ἱ­σπα­νι­κὴ καὶ ἱ­σπα­νό­φω­νη λο­γο­τε­χνί­α, ποί­η­ση τοῦ Auden, ἐ­νῶ ἔ­χει πρω­το­πα­ρου­σιά­σει τὸν Ἰρ­λαν­δὸ ποι­η­τὴ Louis MacNeice, σὲ ἔν­τυ­πα καὶ ἠ­λε­κτρο­νι­κὰ μέ­σα.


			

Konstantinos Paleologos: Orientación profesionalKonstantinos Paleologos


Orientación profesional


ADA mañana se inclina sobre los contenedores de basura que se encuentran alineados delante del hotel lujoso. Con aplomo –pues, no parece que le molesten las miradas, entre perplejas y despectivas, de los transeúntes– busca cosas que le permitan trapichear para sacarse un dinerillo: botellas vacías, juguetes destartalados, ropa, libros… Ayer, en uno de los contenedores, encontró un abultado billetero de piel de cocodrilo. No se molestó siquiera en abrirlo. No se siente listo para cambios radicales.Primera publicación: en el blog Planodion – Historias Bonsái, 26 de marzo de 2013.

Konstantinos Paleologos, es profesor titular de Traductología Aplicada en la Universidad Aristóteles de Salónica y traductor.

Traducción: Konstantinos Paleologos.


Jristina Dusi: TirachinasJristina Dusi


Tirachinas


O ENCONTRÓ encima de las tomateras: negro, elástico, pequeño. Lo tensó, un tirachinas. Se acordó de su niñez: pantalones cortos y albarcas de neumático, rodillas con costras y chichones en la frente. Pedrea sin piedad. Colocó una piedra en el tirachinas y probó. Dejó la azada y a sus ochenta y cinco años volvió a apuntar: ardillas, mirlos y gatos salían espantados por todas partes.

       Así lo encontró Ilectra, la mujer de su sobrino: indolente y tostada por el sol de la playa, bajó contoneándose por la escalera de al lado. «Ah, mi tanga. Gracias, tío». Se la quitó de las manos, con naturalidad, y, sonriendo, le dio vueltas en el dedo. El tío Panayotis, sonrojado, se le quedó mirando la espalda desnuda y el camisón corto, mientras se alejaba.

       No comió más tomates aquel verano. Las tomateras, justo debajo de su balcón y el tendedero de Ilectra, fueron declaradas zona prohibida.Primera publicación: en el blog Planodion – Historias Bonsái, 28 de febrero de 2018.

Jristina Dusi, estudió Derecho y es abogada. Vive y trabaja en Atenas. Ha cursado seminarios de escritura creativa. Ha publicado textos en revistas y sitios web.

Traducción colectiva: Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Málaga, 11 de abril de 2018. Participaron Alejandro Abella González, Sadi Amro, Irene Gaeta, Benito Gómez, Teo Karagiannis, María del Carmen Navarro López, Adolfo Orcajo, Virginia Podadera, Natalia Velasco. Coordinaron los profesores Vicente Fernández González, Konstantinos Paleologos.		

	

P. Anyway: Canasta de dos puntosP. Anyway


Canasta de dos puntos


E DESPERTÉ de un salto por el alboroto. Me puse mis zapatillas y fui al salón. ¡El uno le lanzaba libros al otro! ¡La mitad de mis libros arrojados al suelo!

       «¿Qué está pasando? ¿Otra vez lo mismo?»

       «¡Él empezó primero!»

     «¡No le aguanto más!. Por una parte, me hace batirme en duelo con cueros llenos de vino; por otra, arremeter con mi lanza contra molinos de viento; y la tercera, cazar ballenas blancas en los confines de la tierra… ¡Es insufrible! ¿De mí se quiere mofar?»

     ¡Y siguieron liándose a libros!

     Los agarré a los dos y los arrojé desde por la ventana directo al contenedor de reciclaje que estaba abierto.

     Los tomos.


Primera publicación: The Book’s Journal, número 63, febrero de 2016.

P. Anyway (pseudónimo literario de Paolo Vas Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos) es prosista, de origen greco-brasileño (su abuela era del Epiro). Nació en Río de Janeiro y trabaja en una empresa naval en Asunción, Paraguay. Dejó de fumar hace dos meses y medio.

Traducción: Marisol Fuentes. Revisión: Konstantinos Paleologos.