Γεωργία Κολοβελώνη: Ἀποχαιρετισμός

.

Kolobeloni,Georgia-Apochairetismos-Eikona-01

.

Γεωργία Κολοβελώνη

 

Ἀποχαιρετισμός

.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ τῆς κηδείας του πῆγε ξημερώματα στὸ γρα­φεῖο του. Ἄδειασε τὶς γλάστρες στὸν φωταγωγό. Ἔρρεε τὸ χῶμα μαζὶ μὲ λόγια, στιγμές, ζωή· ὄχι τὴ δική της, ἐκείνη ποὺ δέν. Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι, ἔβγαλε ὁριστικὰ τὰ μαῦρα.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Γε­ωρ­γί­α Κο­λο­βε­λώ­νη (Βαλ­τινὸ Τρι­κά­λων). Πτυ­χιοῦχος Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Α.Π.Θ, κά­το­χος Με­τα­πτυ­χια­κοῦ τί­τλου σπουδῶν. Ἐργά­ζε­ται στὴ Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Ἐκπαίδευ­ση. Ἔχει ἐκδώ­σει τὴν ποι­η­τικὴ συλ­λογὴ Ἱστο­ρί­ες μὲ λυ­πη­μέ­νη ἀρχή (Νέ­ος Ἀστρο­λά­βος /Εὐθύ­νη, Ἀθή­να 2012).

.

Διαφημίσεις
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: