ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

.

Espada Manuel. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Δανάη Ταχταρᾶ (Δεκ. 2013-Ἰαν. 2014).

 

Iwasaki, Fernando. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἰ­αν. 2011).

 

Kunert, Günter. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ (Ἰ­ούν. 2010).

 

Meimberg, Florian. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Ἕ­λε­να Σταγ­γου­ρά­κη (Ὀ­κτ. 2010).

 .

Olgoso, Ángel. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Νάν­συ Ἀγ­γε­λῆ (Ὀ­κτ.-Νοέμβρ. 2013).

.

Shua, Ana Maria. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὴν συγ­γρα­φέ­α: Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου (Σεπτ. 2016).

.

Tomlinson, Tim. Συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης (Ἰούλιος 2016).

.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: