ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

.

Γκοσποντίνοφ, Γκεόργκι. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Σπῦρος Ν. Παπ­πᾶς (Ἀπρίλιος-Μάιος 2015).

.

Νάρ, Ἀλ­μπέρ­τος. Τρία δι­η­γή­μα­τα. Γρά­φουν: Τά­σος Κα­λού­τσας, Πε­ρι­κλῆς Σφυ­ρί­δης (Σεπτ.-Ὀκτ. 2013).

.

.

Altenberg, Peter. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ (Νοέμβρ. 2014 – Ἰαν. 2015).

.

Beach, Lou. Ἐπιλογικά-με­τα­φρά­σεις: Γιάννης Παλαβός (Αὔγ.-Σε­πτ. 2014).

.

Benedetti, Mario. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Νάνσυ Ἀγ­γε­λῆ (Σε­πτ. 2012).

.

Bernhard, Thomas. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Ἕ­λε­να Σταγ­γου­ρά­κη (Ἰ­αν.-Φε­βρ. 2012).

 .

Bierce, Ambrose. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Γιά­ννης Πα­λα­βός (Ἰ­ούλ.-Αὔγ. 2012).

.

Buzzati, Dino. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Πέτρος Φούρναρης (Νοέμβρ.-Δεκ. 2016).

.

Böll, Heinrich. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Ἕ­λε­να Σταγ­γου­ρά­κη (Νο­έμ­βρ.-Δεκ. 2010).

. 

Carofiglio, Gianrico. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Πέτρος Φούρναρης (Ἰ­α­νου­ά­ρι­ος-Φε­βρου­ά­ρι­ος 2018).

.

Duvanel, Adelheid. Με­τα­φρά­σεις – ἐπίλογος: Μαριάννα Χάλαρη (Ἰούλιος-Αὔγουστος 2022).

.

Espada, Manuel. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Δανάη Ταχταρᾶ (Δεκ. 2013-Ἰαν. 2014).

.

Gellius, Aulus. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ (Μά­ι­ος 2011).

.
Hemingway, Ernest. Κείμενα: Andrea Me­jía, Dia­ne An­drews Hen­ning­feld, Νατά­σα Κε­σμέ­τη. Με­ταφρά­σεις: Να­τά­σα Κε­σμέ­τη (Ἰού­νιος 2022).

.

Iwasaki, Fernando. M­ε­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἰ­αν. 2011).

. 

Kunert, Günter. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ (Ἰ­ούν. 2010).

.

Malerba, Luigi. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Ἀντωνία Πασχαλίδου (Μάρτιος 2013).

.

Meimberg, Florian. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Ἕ­λε­να Σταγ­γου­ρά­κη (Ὀ­κτ. 2010).

.

Olgoso, Ángel. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Νάν­συ Ἀγ­γε­λῆ (Ὀ­κτ.-Νοέμβρ. 2013).

.

Peri Rossi, Cristina. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Νάν­συ Ἀγ­γε­λῆ (Ἰούλ.-Αὔγ. 2015).

.

Shua, Ana Maria. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὴν συγ­γρα­φέα: Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου (Αὔγ.-Σεπτ. 2016).

.

Tomlinson, Tim. Με­τα­φρά­σεις-συ­νέν­τευ­ξη μὲ τὸν συγ­γρα­φέ­α: Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης (Ἰούλιος 2021).

.
Williams, Joy. Εἰσαγωγή-μεταφράσεις: Γιῶργος Ἀποσκίτης (Νοέμβριος 2021).

.

Zúñiga, JuanEduardo. Εἰ­σα­γω­γή-με­τα­φρά­σεις: Τά­σος Ψάρ­ρης (Μάρτ.-Ἀ­πρ. 2012).


.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: